PROJEKTO „UAB „LIGNINEKO“ AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMAS

 

UAB "Lignineko" įgyvendina projektą „UAB „Lignineko“ AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kurio metu bus įdiegta 90 kW saulės jėgainė.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, įdiegta saulės elektrinė bendrovei leis naudoti AEI šaltiniais pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti ne iš AEI gaunamos energijos, įsigyjamos rinkoje, suvartojimą.

 

Projekto pavadinimas – „UAB „Lignineko“ AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

Projekto vykdytojas – UAB "Lignineko"

 

Projekto tikslas – Didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

 

Bendra projekto vertė 88.335,20 Eur, iš kurių 61.834,60 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki –

Projekto vykdymo pradžia – 2023-07-25

Projekto vykdymo pabaiga – 2025-07-31